+32 (0)2 234 67 60

BE-CERT end-of waste
[21-05-2021]

“End-of-Waste”-wetgeving in Wallonië voor de gerecycleerde granulaten: BE-CERT vzw helpt u in de certificatie van het beheersysteem voor de Beëindiging van het Statuut van Afvalstof van de producenten

Het Besluit van de Waalse Regering (BWR) gepubliceerd op 28 februari 2019 bepaalt de procedure voor de Beëindiging van het Statuut van Afvalstof voor sommige afvalstoffen, o.a. de gerecycleerde granulaten die van inerte bouw- of sloopafval zijn gemaakt.

Dit BWR treedt in werking op 1 juli 2021. Vanaf deze datum dient er geregistreerd te worden bij de Waalse administratie die hieromtrent bevoegd is (Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets (DIGPD) binnen SPW-ARNE-DSD), bij gebrek waaraan de gerecycleerde granulaten als afval zullen worden beschouwd en zij zullen wettelijk niet meer kunnen worden gevaloriseerd!

 

Aanvraag tot registratie

Concreet dienen alle producenten van gerecycleerde granulaten een dossier van aanvraag tot registratie voor de Beëindiging van het Statuut van Afvalstof naar de Waalse administratie (DIGPD) te sturen per aangetekend schrijven conform hoofdstuk III van dit besluit. Dit dossier zal moeten aantonen dat de producent van gerecycleerde granulaten aan al de door dit BWR opgelegde criteria voldoet, o.a. een CE-markering van niveau AVCP 2+ voor de betrokken granulaten, een uitlogingsproef aan regelmatige intervallen en de toepassing van een kwaliteitsbeheersysteem van “End-of-Waste”-criteria, conform de afdeling 4 van de bijlage II van het BWR. En dit milieubeheersysteem zal jaarlijks moeten worden gecontroleerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling zoals BE-CERT


CE2+ certificering

Aangezien het een voorwaarde is voor de “End-of-Waste”-registratie, is het dus noodzakelijk voor de producenten van gerecycleerde granulaten die nog geen stappen voor de CE2+ certificering ondernomen hebben, hun aanvraag in te dienen bij een genotificeerde instelling zoals BE-CERT vzw, te sturen naar CertifGranul@be-cert.be.

Een medewerker van BE-CERT neemt dan contact op met de aanvrager.

Bij ontvankelijke aanvraag, plant BE-CERT vzw een datum van audit van het kwaliteitsbeheersysteem van de producent.

End-of-Waste certificering

Om te zorgen voor de implementatie van de certificatie van het milieubeheersysteem beschreven in het BWR van 28 februari 2019 heeft BE-CERT actief samengewerkt in een werkgroep met alle stakeholders rond de Waalse administratie (DIGPD). Om een kader voor de in het BWR opgenomen voorschriften uit te werken en deze aan te vullen, werd een certificatieprocedure van beëindiging van het statuut van afvalstof van de gerecycleerde granulaten opgesteld.

In de praktijk zal de producent van gerecycleerde granulaten een aanvraag moeten indienen bij een geaccrediteerde certificatie-instelling zoals BE-CERT vzw, te sturen naar CertifEoW@be-cert.be. Een medewerker van BE-CERT neemt dan contact op met de aanvrager.

Bij ontvankelijke aanvraag, plant de vzw BE-CERT een datum van audit van het milieubeheersysteem van de producent. Deze kan gecombineerd worden met de audit van CE2+ certificering om de kosten te optimaliseren.

Vragen?

U kan al uw vragen voor verdere informatie sturen naar dhr. Arnaud Martin op het volgende e-mailadres: CertifEoW@be-cert.be.

Ons nieuws

07/11/2023 | Concrete Day 2023 op 9 november

Lees het artikel


26/06/2023 | Jaarverslag 2022

Lees het artikel


15/11/2022 | Vanaf nu zijn de delen P en E van TRA 550 v5.0 beschikbaar op het Extranet !

Lees het artikel


17/05/2022 | Jaarverslag 2021

Lees het artikel


27/05/2021 | Jaarverslag 2020

Lees het artikel


21/05/2021 | BE-CERT end-of waste

Lees het artikel


11/05/2021 | BE-CERT heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter!

Lees het artikel


04/03/2021 | De inschrijvingen voor de Interlaboratorium Vergelijking - CEMENT, editie 2021-2022, zijn geopend!

Lees het artikel