+32 (0)2 234 67 60

Algemene contacten

BE-CERT, asbl

Jules Bordetlaan, 11    Tel. : 02 234 67 60
1140 Brussel Google mapsVoor informatie m.b.t. de sector van:
- beton: certifbeton@be-cert.be
- cement:  certifcement@be-cert.be
- granulaten: certifgranul@be-cert.be
- hulpstoffen:  certifadmix@be-cert.be
- kalk: certifchaux@be-cert.be
- mortel: certifmortar@be-cert.be
- toevoegsels type II :  certifaddition@be-cert.be

Voor informatie m.b.t. End of Waste voor gerecycleerde granulaten: certifeow@be-cert.be 

Voor informatie m.b.t. certificatie in het kader van ATG:
- Inerte granulaten voor beton: certifATGInert@be-cert.be
- Bindmiddelen en toevoegsels voor beton: certifATGBinder@be-cert.be

Voor algemene informatie:
info@be-cert.be

Voor informatie m.b.t. inspecties uitgevoerd door BE-CERT:
audit@be-cert.be

Voor informatie m.b.t. metrologie activiteiten:
metrology@be-cert.be