+32 (0)2 234 67 60

CE-markering

Met het oog op kwaliteitsbehoud en -verbetering in de bouwsector ontwikkelde BE-CERT een belangrijke activiteit op het vlak van certificering van bouwmaterialen door derden en in het bijzonder van beton, mortel en hun bestanddelen alsook van bouwkalk.

Als certificatie-instelling, beheert BE-CERT de CE-attestering in het kader van de CPR (bouwproductenverordening). Deze CE-markering is vereist om onder andere bouwproducten op de eenheidsmarkt te brengen.

Onder de tab documenten vindt u alle nodige informatie over de certificatiereglementen alsook de lijst van de CE-certificaathouders.

Als fabrikant van bouwproducten, doe een beroep op de certificeringsdienst van BE-CERT en profiteer van
  • de zekerheid te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen in verband met CE-attestering
  • 25 jaar ervaring in certificering;
  • professionele diensten met BELAC-accreditatie 510-PROD;
  • gewaarborgde onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
  • competent en klantgericht personeel;
  • grote flexibiliteit met korte antwoordtermijnen dankzij een structuur op mensenmaat
  • geïndividualiseerde begeleiding tijdens het hele certificeringsproces dankzij de benoeming van een dossierbeheerder.
 

Werking van onze certificatiedienst

De certificeringsactiviteiten van BE-CERT zijn op een kwaliteitssysteem gebaseerd in overeenstemming 

met de norm NBN EN ISO/IEC 17065. 

BE-CERT is door BELAC geaccrediteerd als certificatie-instelling voor bouwproducten (510-PROD) en werd door de Belgische Staat aan de Europese Commissie gemeld in het kader van de CE-attestering.

Onze certificeringsactiviteiten worden beheerd door multidisciplinaire directie-organen, waarin alle betrokkenen op sector- of productniveau zijn vertegenwoordigd (fabrikanten, openbare en privégebruikers en deskundigen). 

De bedoeling ? Certificatieschema's volgen die voldoen aan de noden van de markt ?


CE-Attestering

De CE-markering, waarbij CE staat voor 'conformité européenne', is een reglementaire markering.  Ze betekent dat het gemarkeerde product beantwoordt aan bepaalde technische normen en andere vereisten die in toepasselijke Europese richtlijnen staan. De CE-markering geeft recht op vrije circulatie in het hele grondgebied van de Europese Unie. Sinds 1 april 2001 moet elke product dat op de markt wordt gebracht van deze markering zijn voorzien.
Voorafgaand aan de implementatie van deze markering moet de genotificeerde instelling controles en testen uitvoeren om de conformiteit van het product te verzekeren. Meer info.

Ons nieuws

07/11/2023 | Concrete Day 2023 op 9 november

Lees het artikel


26/06/2023 | Jaarverslag 2022

Lees het artikel


15/11/2022 | Vanaf nu zijn de delen P en E van TRA 550 v5.0 beschikbaar op het Extranet !

Lees het artikel


17/05/2022 | Jaarverslag 2021

Lees het artikel


27/05/2021 | Jaarverslag 2020

Lees het artikel


21/05/2021 | BE-CERT end-of waste

Lees het artikel


11/05/2021 | BE-CERT heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter!

Lees het artikel


04/03/2021 | De inschrijvingen voor de Interlaboratorium Vergelijking - CEMENT, editie 2021-2022, zijn geopend!

Lees het artikel