+32 (0)2 234 67 60

BENOR-certificatie

Met het oog op kwaliteitsbehoud en -verbetering in de bouwsector ontwikkelde BE-CERT een belangrijke activiteit op het vlak van certificering van bouwmaterialen door derden en in het bijzonder van beton, mortel en hun bestanddelen alsook van bouwkalk.

Als sectorale organisatie, beheert BE-CERT het BENOR-merk in de sectoren waarvoor zij een mandaat door de vzw BENOR heeft gekregen. Voor meer informatie over het BENOR-merk, klik hier.

Onder de tab documenten vindt u alle nodige informatie over de certificatiereglementen alsook de lijst van de BENOR-vergunninghouders en de laboratoria in onderaanneming.

Als fabrikant van bouwproducten betekent de BENOR-certificatie  :

 • voordeel trekken uit een overeenkomstigheidsvermoeden van uw producten
 • optimaliseren van uw kosten dankzij het continue toezicht van uw kwaliteitsproces (daling van de niet-kwaliteit)
 • bevorderen van uw vertrouwensrelatie met uw klanten
 • toename van uw verkoopsvoordeel dankzij het BENOR-merk
 • een vereenvoudigde toegang tot de openbare aanbestedingen

Als fabrikant van bouwproducten, doe een beroep op de certificeringsdienst van BE-CERT en profiteer van


 • de zekerheid te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen in verband met CE-attestering
 • 25 jaar ervaring in certificering
 • professionele diensten met BELAC-accreditatie 510-PROD
 • gewaarborgde onafhankelijkheid en onpartijdigheid
 • competent en klantgericht personeel
 • grote flexibiliteit met korte antwoordtermijnen dankzij een structuur op mensenmaat
 • geïndividualiseerde begeleiding tijdens het hele certificeringsproces dankzij de benoeming van een dossierbeheerder


Werking van onze certificatiedienst

De certificeringsactiviteiten van BE-CERT zijn op een kwaliteitssysteem gebaseerd in overeenstemming 

met de norm NBN EN ISO/IEC 17065.

BE-CERT is door BELAC geaccrediteerd als certificatie-instelling voor bouwproducten (510-PROD) en werd door de Belgische Staat aan de Europese Commissie gemeld in het kader van de CE-attestering.

Onze certificeringsactiviteiten worden beheerd door multidisciplinaire directie-organen, waarin alle betrokkenen op sector- of productniveau zijn vertegenwoordigd (fabrikanten, openbare en privégebruikers en deskundigen). 

De bedoeling ? Certificatieschema's volgen die voldoen aan de noden van de markt !


BENOR-MERK

Het BENOR-merk is een gedeponeerd vrijwillig collectief merk van overeenkomstigheid dat eigendom is van het Bureau voor normalisatie (NBN). Het NBN heeft het beheer van het BENOR-merk toevertrouwd aan de vzw BENOR, in samenwerking met sectorale organisaties.

Ons nieuws

07/11/2023 | Concrete Day 2023 op 9 november

Lees het artikel


26/06/2023 | Jaarverslag 2022

Lees het artikel


15/11/2022 | Vanaf nu zijn de delen P en E van TRA 550 v5.0 beschikbaar op het Extranet !

Lees het artikel


17/05/2022 | Jaarverslag 2021

Lees het artikel


27/05/2021 | Jaarverslag 2020

Lees het artikel


21/05/2021 | BE-CERT end-of waste

Lees het artikel


11/05/2021 | BE-CERT heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter!

Lees het artikel


04/03/2021 | De inschrijvingen voor de Interlaboratorium Vergelijking - CEMENT, editie 2021-2022, zijn geopend!

Lees het artikel