+32 (0)2 234 67 60

Metrologie

Belangrijkste opdracht van deze dienst ? U een metrologische ondersteuning bieden bij het beheer van uw uitrusting. Bent u werkzaam in een laboratorium van de bouwsector of van de industriesector ? BE-CERT voert op aanvraag periodieke of occasionele controles uit met het oog op de kalibratie, de verificatie en het nazicht van uw uitrusting.

Bij deze controlebezoeken kalibreren we onder andere proefmachines in druk en de precisie van uw weegschalen, verifiëren wij de vochtigheid en temperatuur en controleren we verschillende afmetingen en toestellen aan de hand van gekalibreerd materiaal.

Dankzij de interventie van onze ervaren techniekers krijgt u, op basis van een verslag, een stand van zaken van de nauwkeurigheid en de precisie van uw meettoestellen. Hun snelle en efficiënte ingreep in situ, in België en in het buitenland, of in ons eigen laboratorium zal de periode gedurende dewelke u uw toestellen niet zal kunnen gebruiken zeer beperkt blijven.

Doe beroep op de dienst metrologie van BE-CERT en geniet van :


                           


Volgens ons 510-CAL-certificaat:

- Kalibratie in situ van proefmachines in druk in een meetgebied van 0,1 kN tot 10 MN:

- NBN X 07-001

- ISO 7500-1 met conformiteitsverklaring beperkt tot de parameter kracht volgens:

- NBN EN 12390-4:2019

- NBN EN 196-1

- NBN EN 1015-11

- NBN EN 413-1

- NBN EN 12390-4:2000, Bijlage B


- Kalibratie in situ van weegschalen in een meetgebied van 1mg tot 160kg 


- Kalibratie in het labo en in situ van zeven:

- ISO 3310-1 van 63µm tot 125 mm

- ISO 3310-2 van 1 mm tot 125mm

- EN 933-3 van 2,5 mm tot 50mm


- Kalibratie in het labo van dynamometrische ringen voor plaatproeven:

 

- 200 cm²

- 750 cm²

- Westergaardplaat

- Franse plaat

Volgens ons 510-TEST-certificaat:

- Verificatie van droogovens van 0°C tot 200°C volgens EN 932-5 & FQ X 15-140

- Verificatie en karakterisatie van droogovens aan de hand van 9 puntsmetingen in de ovens over een tijdsperiode

 

 


Ons nieuws

07/11/2023 | Concrete Day 2023 op 9 november

Lees het artikel


26/06/2023 | Jaarverslag 2022

Lees het artikel


15/11/2022 | Vanaf nu zijn de delen P en E van TRA 550 v5.0 beschikbaar op het Extranet !

Lees het artikel


17/05/2022 | Jaarverslag 2021

Lees het artikel


27/05/2021 | Jaarverslag 2020

Lees het artikel


21/05/2021 | BE-CERT end-of waste

Lees het artikel


11/05/2021 | BE-CERT heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter!

Lees het artikel


04/03/2021 | De inschrijvingen voor de Interlaboratorium Vergelijking - CEMENT, editie 2021-2022, zijn geopend!

Lees het artikel