+32 (0)2 234 67 60

Producent

Waarom certificeren ?


Als producent weet u maar al te goed dat alle bestanddelen van beton - cement, granulaten, hulpstoffen, vliegas -  en bouwkalk van de CE-markering moeten zijn voorzien. Bovendien hebt u te maken met de groeiende druk van de markt, die de producten van onberispelijke kwaliteit wenst. Daarom helpt BE-CERT u, via zijn dienst Certificering, bij de verwerving van :


  • de CE-attestering, die u in staat stelt om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen
  • het vrijwillige BENOR-merk, dat u ertoe aanzet om uw producten regelmatig te controleren en zo hun kwaliteit  te verbeteren

Waarom controleren ?


In het kader van de CE-attestering en het vrijwillige BENOR-merk impliceert het certificeringsproces bewaking van het kwaliteitssysteem en van de productiecontrole, of regelmatig toezicht op het product voor de hoogste certificeringsniveaus CE1+ en BENOR.
Vanuit hun grondige inzicht in uw vak stellen de ervaren auditors van BE-CERT u een geïndivualiseerde begeleiding voor via uitleg en constructieve bevraging. Bovendien bent u zeker van een onafhankelijke controle door derden. 

Metrologie

En wat met uw uitrusting ? Het is natuurlijk essentieel dat ze blijvend correcte, nauwkeurige en betrouwbare resultaten geeft. Daarvoor zijn periodieke controlebezoeken nodig. Die kan de sectie Metrologie van BE-CERT voor u uitvoeren, volgens uw planning. Onze techniekers verfiëren daarbij de meetprecisie van uw uitrusting.


Ons nieuws

07/11/2023 | Concrete Day 2023 op 9 november

Lees het artikel


26/06/2023 | Jaarverslag 2022

Lees het artikel


15/11/2022 | Vanaf nu zijn de delen P en E van TRA 550 v5.0 beschikbaar op het Extranet !

Lees het artikel


17/05/2022 | Jaarverslag 2021

Lees het artikel


27/05/2021 | Jaarverslag 2020

Lees het artikel


21/05/2021 | BE-CERT end-of waste

Lees het artikel


11/05/2021 | BE-CERT heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter!

Lees het artikel


04/03/2021 | De inschrijvingen voor de Interlaboratorium Vergelijking - CEMENT, editie 2021-2022, zijn geopend!

Lees het artikel