+32 (0)2 234 67 60

Vanaf nu zijn de delen P en E van TRA 550 v5.0 beschikbaar op het Extranet !
[15-11-2022]

Met trotsheid meldt BE-CERT u de publicatie van de delen P en E van TRA 550 v5.0, de nieuwe versie van het toepassingsreglement voor de certificatie van stortklaar beton. Deze nieuwe TRA 550 is het resultaat van maandenlang werk met de verschillende belanghebbende partijen. De reglementaire teksten evenals de rondzendbrieven betreffende de toepassing ervan kunnen vanaf nu worden geraadpleegd op het Extranet: https://extranet.be-cert.be/#/

What’s new in deel P?

Het deel P, met de bepalingen voor de producent, bevat nieuwigheden die de toepassing toelaat van het nieuwe normatieve kader ingevolge de publicatie van een nieuwe bijlage bij de Europese norm NBN EN 206 in 2021, en van de nieuwe versie van de Belgische norm NBN B 15-001 in juli 2022. Zo verschijnen nieuwe bepalingen m.b.t. het vezelbeton, het behoud van de consistentie, de wijzigingen van grondstoffen en de opleidingen. Voortaan is het mogelijk om de overeenkomstigheid van een product aan te tonen volgens het concept voor de gelijkwaardige prestatie van beton. De methodiek beschreven in de norm NBN B 15-105 werd ook opgenomen om de gebruiksgeschiktheid van de alternatieve inerte materialen aan te tonen.

En betreffende het deel E?

De externe controle werd volledig herzien. Ze houdt nu rekening met het geproduceerde volume en streeft ernaar de administratieve belasting van de producent maximaal te verminderen. In dit controleschema 5.0 zijn de technische bezoeken over drie thematische modules verdeeld: de ITT-bezoeken, de bezoeken voor het nazicht van de productie- en conformiteitscontrole en de monsternamebezoeken. De bezoekfrequentie werd ook herverdeeld om de tijd gespendeerd aan de audits te verminderen en aldus meer monsternames toe te laten.

Wat met het overige deel van TRA 550 v5.0?

Terwijl de delen P en E nu werden gepubliceerd, is het deel C nog steeds in herziening. BE-CERT is bezig met het opstellen van een algemeen certificatiereglement voor het BENOR-merk, CRC 01. Met dit algemene reglement zal het deel C van TRA 550 v5.0 worden verlicht omdat enkel nog de bepalingen specifiek voor de sector stortklaar beton zullen worden opgenomen. De publicatie van deze beide documenten is voorzien einde 2022/begin 2023.

Nog vragen?


BE-CERT zal aanwezig zijn op de 4 door BBG georganiseerde studienamiddagen die worden gewijd aan de nieuwe betonnorm en zal daar TRA 550 v5.0 voorstellen. Aarzel niet om u in te schrijven: https://www.gbb-bbg.be/nl/studiedagen/2022/
Ons nieuws

07/11/2023 | Concrete Day 2023 op 9 november

Lees het artikel


26/06/2023 | Jaarverslag 2022

Lees het artikel


15/11/2022 | Vanaf nu zijn de delen P en E van TRA 550 v5.0 beschikbaar op het Extranet !

Lees het artikel


17/05/2022 | Jaarverslag 2021

Lees het artikel


27/05/2021 | Jaarverslag 2020

Lees het artikel


21/05/2021 | BE-CERT end-of waste

Lees het artikel


11/05/2021 | BE-CERT heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter!

Lees het artikel


04/03/2021 | De inschrijvingen voor de Interlaboratorium Vergelijking - CEMENT, editie 2021-2022, zijn geopend!

Lees het artikel